Göteborgs Köksrosteri är ditt lokala hantverksrosteri. Företaget i sig heter numera Conifer Coffee, men Köksrosteriets ande lever vidare och du kan fortfarande köpa kaffe som bär namnet Göteborgs Köksrosteri. Här rostas kaffet långsamt och försiktigt för hand, och fokus ligger på lokalområdet kring Göteborg. Köksrosteriet är Götets minsta och mest personliga kafferosteri, och vi levererar kaffe till ett flertal butiker runt om i Göteborg. 

Köksrosteri.JPG